Behandeling galstenen, meerdere mogelijkheden

Behandeling galstenen

Galstenen worden over het algemeen conservatief behandelt, dat wil zeggen dat er niet meteen grote stappen worden genomen. Een behandeling galstenen kan daardoor bestaan uit meerdere onderdelen. Om schade aan de patiënt te voorkomen wordt er eerst geprobeerd een minder invasieve behandeling te starten.

Aanpassen voedingspatroon

voedsel minder zout

Galstenen behandelen

Galstenen worden deels veroorzaakt door een te hoge concentratie van cholesterol en galzouten in de gal. Door meer vocht binnen te krijgen uit voeding en drank kan deze concentratie verlaagt worden. Door de lagere concentratie kunnen galstenen weer vanzelf oplossen of dusdanig verkleinen dat ze op natuurlijke wijze het lichaam verlaten.

Medicatie

Bepaalde medicijnen kunnen ervoor zorgen dat de galstenen oplossen. Deze medicijnen werken helaas niet bij iedere patiënt. Daarnaast kunnen de galstenen terugkeren wanneer de medicatie wordt gestaakt. Het voorschrijven van medicatie is dan ook geen behandeling die vaak het gewenste effect heeft. Vanwege de geringe nadelen is dit wel een optie die vaak overwogen wordt.

Vergruizen van galstenen

Deze methode wordt in Nederland niet meer toegepast. Met vergruizen werden de stenen door middel van geluidsgolven kapot gemaakt. Gebleken is echter dat de galstenen vrij snel weer terug komen. Deze methode is nog wel van toepassing bij nierstenen.

Een operatie

Een operatie is de meest effectieve behandeling. Bij een operatie galsteen operatiewordt de galblaas verwijderd. Dit kan op twee manieren. Een operatie kan worden gedaan door het openen van de buik. Er kan echter ook een laparoscopische operatie worden uitgevoerd. Deze laatste methode wordt ook wel kijkoperatie genoemd omdat hierbij de buik niet wordt geopend maar er met een camera in de buik wordt gekeken.

Ieder academisch ziekenhuis voert deze behandeling uit. U kunt dus bij u in de buurt geopereerd worden. U kunt altijd via uw huisarts hierover informatie inwinnen.

Er is dus niet één behandeling galstenen, de medische zorg heeft een heel scala aan mogelijkheden!

Terug naar galsteen.org