Galstenen bij vrouwen

Galstenen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen

vrouw buikpijnHoewel zowel mannen als vrouwen galstenen kunnen krijgen gebeurt dit dus niet even vaak bij beide geslachten. Galstenen vrouwen is een diagnose die veel vaker voor komt. Ook het soms noodzakelijke verwijderen van de galblaas is daarom een operatie die vaker door vrouwen wordt ondergaan.

Redenen voor het verschil tussen man en vrouw

vrouw zwangerEr is een aantal redenen aan te wijzen waarom galstenen minder vaak bij mannen voorkomen dan dat ze bij vrouwen voorkomen.
De grootste reden voor dit verschil is de zwangerschap. Tijdens deze periode zijn er natuurlijk vele veranderingen in het lichaam van een vrouw.
Wanneer een vrouw zwanger is, is er minder plaats in haar buik voor de organen. De galblaas en de galwegen kunnen hierdoor in het gedrang komen.
Door een andere positie van de galblaas is het mogelijk dat de galblaas minder goed geledigd kan worden. Het blijven staan van de gal door deze andere positie kan dan tot galstenen lijden. Ook vrouwen echter die niet zwanger zijn hebben een extra risico op galstenen. De reden hiervoor is niet bekend.

Wel is bekend dan met name vrouwen in hun vruchtbare periode (tot 45 jaar ongeveer) een extra risico lopen op galstenen.
De verschillen zitten niet in het dieet of de leefwijze die licht kan verschillen tussen vrouwen en mannen. Het verschil is ook niet zo groot dat er een directe reden tot verder onderzoek is.

Mogelijke oorzaken voor het vaker voorkomen bij vrouwen

Een van de huidige hypotheses is dat het vrouwelijke hormoon oestrogeen een invloed heeft op het verschil. Een andere mogelijke verklaring die niet bewezen is, is de aanwezigheid van de vrouwelijke organen in de buik. Hierdoor kan een licht gewijzigde ligging van de galblaas veroorzaakt worden.

 Terug naar de beginpagina van galsteen.org