Pijn bij galstenen

Een van de klachten bij galstenen is pijn. Deze galstenen pijn is een belangrijk signaal bij het diagnosticeren van deze aandoening.

Oorzaak pijn bij galstenen

De oorzaak van pijn bij galstenen is het drukken van een galsteen op de wand van de galblaas of een galgang. Hierdoor kan een gang of zelfs de hele blaas verstopt raken. De galblaas reageert hierop door te verkrampen in een poging de steen los te krijgen. Het resultaat is de karakteristieke pijn.

Welke pijn bij galstenen

Galstenen pijn

Bij galstenen is er sprake van koliek pijn. Dit een soort die extreem heftig is dat de pijn niet te negeren is. Wanneer je koliek pijn hebt is het enige waar je mee bezig bent.

Waar zit de pijn bij galstenen

De pijn bij galstenen zit meestal rechts boven in de buik. De buik echter kan verkrampen en n dat geval verspreid de pijn zich door de hele buik. Bij een beginnende galsteen aanval zal de meeste pijn echter zitten in de rechter bovenhoek van de buik.

Wanneer pijn bij galstenen

Op het moment dat een galsteen vast zit. Door het weer losschieten van de steen kan de pijn ook weer snel verdwenen zijn.

Altijd pijn bij galstenen

Galstenen

Galstenen

Nee, een galsteen kan ook klachten-loos onderin de galblaas liggen.

Wat te doen aan de pijn

Op korte termijn is beweging een mogelijke oplossing, door te bewegen kan de galsteen loschieten of zich verplaatsen naar een ruimere plek. Medicatie kan pijnstillend werken. De enige lange termijn oplossing is het verwijderen van de galblaas door een operatie.

Is de galstenen pijn ook gevaarlijk

Nee, de pijn zelf is niet gevaarlijk. Wel is de pijn een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Het is daarom niet verstandig deze pijn te negeren, ook al weet u wat de oorzaak is. De galsteen kan op dat moment acuut klem geraakt zijn en schade aan uw organen toebrengen. Wanneer de lever zijn sappen niet kwijt kan kan deze gaan ontsteken en beschadigt raken. Ook wanneer u dus weet waar de pijn vandaan komt is het verstandig deze aan uw arts te rapporteren.

Terug naar de beginpagina