Selecteer een pagina

Galsteen.org

Voorkom, herken en genees galstenen

Wat zijn galstenen?

Wat zijn galstenen?

Galstenen zijn kristallen die zich vormen in de galwegen. Galstenen kunnen extreem pijnlijk zijn. Naast pijn kunnen ze ook andere klachten en zelfs schade aan het galwegen veroorzaken.

Het is dus zaak er tijdig achter te komen wanneer u last hebt van deze aandoening. Het probleem komt veel voor, dus het is een diagnose die regelmatig gesteld wordt. Er zijn een aantal specifieke klachten die passen bij deze ‘ziekte’.

Hoe ontstaan galstenen?

De steentjes ontstaan door een te hoge concentratie van galzouten/cholesterol en bilirubine. Deze stoffen zijn bij ieder mens aanwezig, maar een te hoge concentratie kunnen zij voor problemen zorgen.
Wanneer deze mineralen en zouten neerslaan kunnen ze kristallen vormen. Dit gebeurt bij zo’n 30 procent van alle volwassenen. Meestal zijn deze kristallen geen probleem omdat het lichaam ze direct weer uitscheid. Wanneer de kristallen echter te snel in omvang toenemen kunnen deze het lichaam niet mee verlaten en veroorzaken zijn klachten.

Symptomen galstenen

Een galsteen is dus een kleine steentje dat zich vormt ergens in de galwegen. Deze stenen kunnen doordat ze verstoppingen op drukplekken veroorzaken klachten veroorzaken.

(Klik hier voor een uitgebreidere uitleg)

De meest opvallende klachten of symptomen zijn de volgende:

-Pijn in de buik, doordat het galsysteem een groot oppervlakte heeft kan de pijn zich door de gehele buik bevinden.

Klik hier voor meer informatie over deze pijn.

-Moeite met de ontlasting, de gal is betrokken bij het verteren van vet. Wanneer dit systeem ontregelt raakt kan dit de ontlasting beïnvloeden.
Pijn door galstenen

De diagnose

Door kennis te hebben van gal en galwegen is het mogelijk zelf een inschatting te maken. De echte diagnose wordt natuurlijk gesteld door een arts.

Hier zijn de zaken waarop een arts zal letten bij het stellen van de diagnose.

Het gal systeem

De galwegen (gal systeem) zijn een stelsel van gangen en organen die als doel hebben het gal op te slaan en te transporteren.

De belangrijkste structuren die betrokken zijn bij gal zijn de lever, de galblaas en de gal gangen. In elk van deze structuren kan een galsteen gevormd worden.

Wanneer een galsteen te groot wordt kan deze een structuur ontregelen.
Gelukkig zijn galstenen goed te behandelen door middel van vergruizing of door het oplossen ervan. Een uiterste behandeling is een operatie (welke galblaas operatie). Deze optie is de meest effectieve.

Bij deze operatie wordt de galblaas verwijderd. Het eten van grote hoeveelheden vet kan hierna klachten geven.

Nierstenen

Net zoals galstenen zijn nierstenen stenen die worden gevormd in ons lichaam. Ook nierstenen ontstaan door het neerslaan van kristallen. In het gevallen van stenen in de nieren zijn het echter stoffen in de urine die samen klonteren.

De symptomen zijn op dezelfde manier te verklaren. Er is een object in het lichaam dat er niet hoort te zijn en daar geeft het lichaam een reactie op. In beide gevallen is dus pijn de meest genoemde klacht. Deze pijn wordt bij zowel gal- als nierstenen koliek pijn genoemd.

De karakteristieke krampende en zeer hevige pijn die wordt veroorzaakt door de verkramping van het lichaam in een poging het lichaamsvreemde object uit het lichaam te werken.

Verhalen over galweg klachten

Er doen veel verhalen over deze problemen de ronde. Veel mensen kennen wel iemand die last heeft gehad van stenen in de galblaas of de galgangen.

Er wordt dan vaak bij verteld dat de pijn zo hevig was. Iedereen die een acute aanval van koliekpijn heeft gehad weet dat deze pijn met niets anders te vergelijken is.

Er zijn dan ook legio verhalen van mensen die door het huis kruipen van de pijn.

Wanneer u zelf twijfelt of u koliekpijn heeft dan heeft u het niet, deze ernstige pijn is niet zomaar te missen.

Kunnen dokters mij helpen?

Ja, in veel gevallen kunnen dokters u helpen. Hetzij tijdelijk door de pijn te verlichten of blijvend door de oorzaak weg te nemen.

Wanneer u bij een dokter komt zal deze beginnen met diagnostiek en u vervolgens een aantal opties geven welke u kunt kiezen.

Waarschijnlijk krijgt bij deze opties ook een advies omdat een arts beter in kan schatten wat het meest behulpzaam in uw situatie is.

UI bent echter degene die het laatste woord heeft en u kunt dus beslissen of u wel of niet met de behandeling die de arts suggereert door wil gaan.

Is er ook wetenschappelijk onderzoek op dit gebied?

Dat is er zeker, er is namelijk nog heel veel onbekend over dit probleem. En omdat er veel mensen te maken krijgen met deze pijnlijke stenen is er ook veel vraag naar wetenschappelijk onderzoek.

Met name het feit dat bijvoorbeeld vrouwen in hun vruchtbare periode extra vatbaar zijn, is een intrigerend gegeven. Omdat de diagnose galstenen niet zo bekend is, is er relatief weinig geld voor onderzoek. Hierdoor wordt er ook in een lager tempo nieuwe data verzamelt. Waardoor er dus minder oorzaken en behandelingen worden ontdekt.

Extra informatie

De lever scheidt gal uit, een geel/groenige soms zwarte vloeistof en wat via twee buisjes naar de galblaas getransporteerd wordt. Galstenen worden gevormd uit deze gal en komen bij ongeveer 30 tot 35 procent van de mensen voor (voornamelijk ouderen) en bestaan voor ruim 80 procent uit cholesterol en de andere 20 procent uit o.a. kalkzouten en bilirubine.

Normaal is cholesterol oplosbaar in de gal, wordt er echter teveel cholesterol door de lever geleverd, kan dit niet door de galblaas verwerkt worden. Er vormen zich dan kristallen welke gaan samenklonteren en wat zich dan gaat uiten als zijnde galstenen.

Zolang de kristallen in de galblaas blijven, vertonen de meest mensen geen enkel symptoom en hoeven dan ook geen behandeling te ondergaan, meestal worden galstenen bij toeval ontdekt als er een echo gemaakt wordt. Er zijn twee soorten galstenen; de cholesterolgalstenen en de bilirubinepigmentstenen. De wetenschappelijke naam voor het hebben van stenen in de galwegen is cholelithiasis.

cholelithiasis komt bij 30% van de bevolking voor, met name op hogere leeftijd.

Als de klompjes echter afgevoerd gaan worden via galgang naar de darm, wordt dat een knelpunt en veroorzaakt dat hevige pijnen in de rechterbovenbuik met uitstralingen naar de rechterschouder en/of rug. Dit wordt dan ook wel een galkoliek genoemd.

Daarnaast kan galkoliek ook wel geelzucht veroorzaken, doordat de afvoer van gal geblokkeerd wordt, bestaat de mogelijkheid dat galkleurstoffen via de lever en bloed in het lichaam terechtkomen. Als dit gedurende een langere tijd gebeurd zal dit zich uiten in een lichtere kleur van de ontlasting.

Door bijvoorbeeld een maaltijd te gaan eten met een groot vettig aandeel kan dit worden opgeroepen of zelfs verergeren. Naast deze symptomen kunnen de kristallen eenvoudig worden waargenomen met een echo.

Ook kan er een, iets wat zeldzaam is, een galblaasontsteking ontstaan door de galstenen wat weer te zien is op een echo als een wandverdikking. Hierbij kan ook koorts ontstaan. Indien dit alles herkenbaar is kan dit een reden zijn om de galblaas operatief te verwijderen, de patiënt kan naderhand wel een normaal leven blijven leiden. Heel vet eten kan naderhand wel wat problemen gaan opleveren.

De meeste personen met gal stenen krijgen geen klachten en symptomen. Behandeling is dan ook niet nodig. Wanneer de galstenen in de galblaas verblijven dan worden er doorgaans geen klachten veroorzaakt. Als de galstenen echter in de galgang richting de darm terecht komen dan veroorzaken ze daar een obstructie. De spieren in de wand knijpen samen om gal naar de dunne darm te drukken. Als er een steen in de doorgang zit dan zorgt dit voor veel pijn. Dit wordt ook wel een galkoliek genoemd. De pijn verergerd in de meeste gevallen na een vette maaltijd. Buiten pijn kunnen galkolieken geelzucht veroorzaken. Doordat de gal niet meer afgevloeid kan worden kunnen er galkleurstoffen via de lever in het lichaam en de bloedbaan terechtkomen. Als dit voor langere tijd geblokkeerd is dan ontkleurt de ontlasting.